http-equiv="X-UA-Compatible" Primaria comunei Iacobeni - investitii

Bun venit pe site-ul comunei Iacobeni din judetul Suceava !

Investitii in comuna :

 

finalizate - Amenajare parc distractii Iacobeni, jud. Suceava ;

In curs - “Reparatii si Modernizare Scoala cu clasele I-VIII, Grup Scolar Iacobeni,Str.Republicii, Nr.85, Com.Iacobeni, Judetul Suceava ”, Lucrari de captare apa si retele pentru alimentarea cu apa a zonelor Ciotina si Dandoaia, sat Iacobeni, com. Iacobeni, jud. Suceava ;

Viitoare - “Reabilitare drumuri comunale”,Retea de canalizare si statie de epurare”, Prima infiintare construire si dotare a unui centru de asistenta dupa programul scolar tip “ After School” , “Promovarea culturii traditionale prin dotarea caminului cultural cu costume populare, instrumente musicale, aparatura audio si lumini ( dotarea ansamblului Flori de Mina Iacobeni)” – Reportat, Reabilitarea si modernizarea gradinitei din com. Iacobeni;Reabilitarea termica a blocurilor- depus ;Construirea unui camin cultural;Construirea de blocuri ANL;Construirea unei Sali de sport;Regularizare parau Ciotina in comuna Iacobeni, judetul Suceava.