http-equiv="X-UA-Compatible" Primaria comunei Iacobeni - hotarari

Bun venit pe site-ul comunei Iacobeni din judetul Suceava !

Nr.1/05.01/2001 – Hotarare privind aprobarea derularii operatiunilor veniturilor si cheltuielilor extrabugetare realizate de Grupul Scolar Iacobeni

Nr.2/29.01.2010 Hotarare privind cuprinderea in inventarul domeniului public al comunei Iacobeni in administrarea Consiliului local al com. Iacobeni a suprafetei de 600 mp teren parcela cadastrala 1481/38 CF 30079

Nr.3/29.01.2010 Hotarare privind insuirea Acordului de cooperare privind organizarea si executarea de audit intern

Nr.4/29.01.2010 Hotarare privind stabilirea indemnizatiei de sedinta a consilierilor locali

Nr.5/29.01.2010 Hotarare privind stabilirea taxei de salubritate in com. Iacobeni

Nr.6/24.02.2010 Hotarare privind aprobarea begetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 a Primariei Iacobeni

Nr.7/24.02.2010 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecii comunale

Nr.8/17.03.2010 Hotarare privind modificarea inventarului bunurilor domeniului public

Nr.9/17.03.2010 Hotarare privind desemnarea d-nei primar Fador Angelica responsabil proiect SAPARD.

Nr.10/29.04.2010 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Lucrari de reabilitare termică la blocurile de locuinţe ” din comuna Iacobeni, judetul Suceava

Nr.11/29.04.2010 Hotarare privind asocierea Consiliului Local Iacobeni si Ciocanesti - SAPARD

Nr.12/29.04.2010 Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a 2000 mp.

Nr.13/29.04.2010 Hotarare privind organizarea pasunatului sezonul pastoral 2010 in com. Iacobeni.

Nr.14/10.05.2010 Hotarare privind organizarea apararii incendiilor in com. Iacobeni

Nr.15/10.05.2010 Hotarare privind numirea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii

Nr.16/10.05.2010 Hotarare privind reorganizarea SVSU Iacobeni

Nr.17/10.05.2010 Hotarare privind aprobarea Panului de analiza si acoperire a riscurilor a com. Iacobeni.

Nr.18/10.05.2010 Hotarare privind reglementarea focului deschis si fumatul in com. Iacobeni

Nr.19/31.05.2010 Hotarare privind aprobarea denumirii strazilor in com. Iacobeni, jud. Suceava.

Nr.20/30.06.2010 Hotarare privind asocierea comunei Iacobeni la GAL.

Nr.21/05.07.2010 Hotarare privind aprobarea investitiei „Construirea centrului de informare turistica, comuna Iacobeni, judetul Suceava” prin Programul National de Dezvoltare Rurala

Nr.22/09.07.2010 Hotarare privind modificarea prin completarea inventarului domneiului public

Nr.23/11.08.2010 Hotarare privind aprobarea organigramei numar de personal, posturi

Nr.24/11.08.2010 Hotarare privind modificarea HCL privind impozite si taxe locale OG 59/2010

Nr.25/11.08.2010 Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar

Nr.26/11.08.2010 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Nr.27/24.08.2010 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Nr.28/24.08.2010 Hotarare privind modificarea HCL nr.42/2009